top of page

دانشجو شوید

Pages of Book

دانشجو

کاربرد

LVNRV آموزش رایگان و محرمانه ای را برای بزرگسالان در زمینه خواندن، نوشتن، ریاضی، آماده سازی GED، مهارت های اولیه کامپیوتر و مهارت های آمادگی شغلی ارائه می دهد. کلاس ها در طول سال برای زبان آموزان انگلیسی برگزار می شود. تدریس خصوصی و کلاس ها در انواع مکان های عمومی در اطراف دره رودخانه جدید (یا آنلاین) ارائه می شود.

برنامه های ویژه

کلاس های کوتاه مدت در ترم های بهار و پاییز در موضوعات مختلف مختلف ارائه می شود:

  • سواد خانوادگی

  • سواد سلامت

  • مهارت های اولیه کامپیوتر

پیش ثبت نام الزامی است و انتظار می رود برای کل کلاس 7-10 هفته حضور داشته باشید.

bottom of page