top of page

آماده سازی GED

آیا آماده هستید تا گام های بعدی را برای اخذ دیپلم معادل دبیرستان بردارید؟ ما گزینه هایی در دسترس داریم که متناسب با زندگی پرمشغله شما باشد.

امروز شروع کنید!

ما به شما کمک می کنیم تا مهارت های خود را به روز کنید و شما را برای امتحان چهار قسمتی GED آماده کنیم. همچنین می توانید گزینه آموزش از راه دور "GED to Go" ما را انتخاب کنید که در آن با سرعت خود از طریق یک ماژول آموزشی آنلاین کار خواهید کرد. معلمان به صورت آماده برای پشتیبانی از شما در مناطقی که به کمک بیشتری نیاز دارید، در دسترس هستند.

امروز یک درخواست ارسال کنید و ما برای بحث در مورد مراحل بعدی برای شروع با شما تماس خواهیم گرفت!

bottom of page