top of page

درباره ما

در Literacy NRV، ما به پرورش، حمایت، حمایت و آموزش بزرگسالان در دره رودخانه نیو ویرجینیا که به دنبال فرصت‌هایی برای دستیابی به استقلال بیشتر از طریق سواد هستند، اختصاص یافته‌ایم. تیم ما متشکل از افراد پرشور و با تجربه است که متعهد به ایجاد تغییر در جامعه ما هستند. ما معتقدیم که سواد پایه و اساس موفقیت در همه زمینه های زندگی است و تلاش می کنیم تا ابزار و منابع مورد نیاز دانش آموزان را برای موفقیت در اختیار آنها قرار دهیم.

ما بر این باوریم که سواد یک حق انسانی است و هر کسی سزاوار این فرصت است تا به تمام ظرفیت های خود دست یابد. با توانمندسازی افراد از طریق سوادآموزی، می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و عادلانه‌تر برای همه ایجاد کنیم.

Our Mission

ماموریت ما

ماموریت ما پرورش، حمایت، حمایت و آموزش بزرگسالان در دره رودخانه نیو ویرجینیا است که به دنبال فرصت هایی برای دستیابی به استقلال بیشتر از طریق سواد هستند. ما معتقدیم که سواد پایه و اساس موفقیت در همه زمینه های زندگی است و تلاش می کنیم تا ابزار و منابع مورد نیاز دانش آموزان را برای موفقیت در اختیار آنها قرار دهیم.

دیدگاه ما

چشم انداز ما جامعه ای است که در آن هر بزرگسالی مهارت های سواد لازم برای دستیابی به اهداف خود و مشارکت کامل در جامعه را دارد. ما معتقدیم که با توانمندسازی افراد از طریق سوادآموزی، می‌توانیم جهانی عادلانه‌تر و عادلانه‌تر ایجاد کنیم.

امروز از ما حمایت کنید

bottom of page