top of page

مهارت های اولیه کامپیوتر

Literacy NRV برای بزرگسالانی که نیاز دارند یاد بگیرند چگونه از کامپیوتر استفاده کنند یا می خواهند مهارت های خود را برای کار بهبود بخشند، آموزش و کلاس های آموزشی ارائه می دهد.

امروز از ما حمایت کنید

bottom of page